Jdi na obsah Jdi na menu
 


V neděli 8.2 proběhla Valná hromada FO Čechie Zastávka

9. 2. 2009

V neděli proběhla Valná hromada fotbalového oddílu Čechie Zastávka i za přítomnosti místopředsedy JMKFS pana Zdeňka Šťastného, který přijal naše pozvání.

 

Zde si můžete přečíst uveřejněný oficiální Zápis z jednání

 

Zápis z Valné hromady Fotbalového oddílu

TJ Čechie Zastávka

 

Datum: 8. února 2009

Místo: restaurace Stadion v areálu Čechie

 

Program VH FO

 

1)      Zahájení

 

 

2)      Schválení programu

Valná hromada jednomyslně schválila předložený program jednání VH FO

Pro 27 proti 0 zdržel 0

 

Volba mandátové komise:

Navržení: Bohuslav Klíma a Jaroslav Modl

Pro 25 proti 0  zdržel 2

 

Volba návrhové komise:

Navrženi: Ing. Zdeněk Strnad a Jan Galetka

Pro 25 proti 0  zdržel 2

 

3)      Zpráva o činnosti fotbalového oddílu v roce 2008 a plán aktivit v roce 2009

Předseda FO RNDr. Petr Pospíšil zhodnotil ve své zprávě činnost FO v sezóně 2007/2008 a podzimní část sezóny 2008/2009.Dále upozornil na neutěšený stav realizačního týmu a hlavně nedostatek trenérů a vedoucích mládeže.

 

4)      Informace o hospodaření v roce 2008

Mgr. Petr Pečenka přednesl zprávu o hospodaření FO a upozornil na některé nepochopitelné legislativní kroky nadřízených instancí.

 

5)      Informace o návrh nových stanov TJ Čechie Zastávka

RNDr. Petr Pospíšil seznámil delegáty s připravovanými změnami v organizaci a vedení TJ Čechie Zastávka

 

6)      Informace o připravované darovací smlouvě mezi TJ Čechie Zastávka a Obcí Zastávka

RNDr. Petr Pospíšil seznámil delegáty se záměrem převodu tenisových kurtů pod Obec Zastávka

 

7)      Diskuse

Delegáti FO využili přítomnosti místopředsedy JMKFS pana Zdeňka Šťastného k otázkám týkajících se financování a řízení fotbalového svazu.

Během diskuze byli delegáti žádání o pomoc pro rozšíření realizačního týmu u mládežnických družstev.

 

8)      Zpráva mandátové komise

Předseda MK pan Bohuslav Klíma přednesl zprávu mandátové komise. Zpráva jako příloha součástí zápisu.

 

9)      Návrh usnesení návrhové komise

Předseda NK Ing. Zdeněk Strnad přednesl návrh usnesení VH FO.

Pro: 27            proti 0  zdržel: 0

 

Usnesení valné hromady fotbalového oddílu TJ Čechie Zastávka

konané dne 8. 2. 2009

 

Valná hromada schvaluje

1)      Zprávu o činnosti fotbalového oddílu za rok 2008

2)      Plán hlavních úkolů na rok 2009

3)      Delegáty na valnou hromadu TJ Čechie Zastávka

4)      Výši členských příspěvků za rok 2009 pro aktivní hráče 400 Kč pro mládežnické týmy, 500 Kč pro mužstva dospělých, 200 Kč pro družstvo starých pánů.

5)      Kandidáty na členy výkonného výboru – pan Daniel Denygr, pan Petr Pečenka, pan Antonín Kříž, pan Petr Pospíšil

 

Valná hromada bere na vědomí

1)      Informaci o hospodaření fotbalového oddílu TJ Čechie Zastávka

2)      Informaci o darování pozemků Čechie Zastávka Obci Zastávka na základě darovací smlouvy

3)      Informaci o návrhu nových stanov TJ Čechie Zastávka, včetně návrhu nové organizační struktury

 

Valná hromada doporučuje delegátům valné hromady TJ Čechie prosazovat

1)      Schválení nových stanov

2)      Sedmičlenné složení výkonného výboru TJ Čechie v proporcích (4 fotbal, 2 tenis, 1 ASPV)

3)      Schválení darovací smlouvy mezi TJ Čechie Zastávka a Obcí Zastávka

 

 

Valná hromada ukládá

1)      Vedoucím realizačních týmů uskutečnit výběr členských příspěvků ve stanovené výši

2)      Všem členům fotbalového oddílu prosazovat závěry dnešní valné hromady v praxi

3)      Petru Pospíšilovi informovat o závěrech valné hromady výkonný výbor, valnou hromadu celé Čechie a nadřízené orgány

 

Zapsal:

Daniel Denygr – sekretář FO Čechie

 

 

Schválil:

RNDr. Petr Pospíšil – předseda FO Čechie

 

 

Náhledy fotografií ze složky Valná hromada FO Čechie Zastávka